111

פרוייקטים שבוצעו

Djangildina Apartments

 Forthy eight low cost flats in city sentre Almaty, Kazakhstan

Western District Almaty , Kazakhstan

City Plaza shopping mall, 28,000 sqm shopping facility and intercity bus stop

Jailau Golf Course elite residences proposal

A partnership with Euro Asia ENRC - London ticker Near Almaty, Kazakhstan  

Chirkoskoye Abarone residential complex

66 Apartments for Mercur Incorporated staff and free market sales. Almaty, Kazakhstan  

בית מגדל שוקי הון , רחוב סעדיה גאון , תל אביב

בית מגדל שוקי הון , רחוב סעדיה גאון , תל אביב