תמ"א 38 בתל אביב

טבלת זכויות בניה, מדיניות חדשה תל אביב 2012
 

החלטת וועדה המקומית (12/2012) בנושא תמ"א 38 תל אביב, קבעה לאשר את המדיניות בתיקונים הבאים:

 

 • ברובעים 3,4,5,6, קווי הבניין לבניין חדש יהיו על פי הבניין הקיים (לאחר הגשת התנגדות מהנדס העיר).
 • כל בניין קיים יקבל תוספת של קומה ו-65% משטח הגג, נסיגה מהחזית בלבד. אם קיימת קומה חלקית הוא יקבל השלמת הקומה, פלוס קומה ו-65% משטח הגג, למעט באזור ההכרזה.
 • לב העיר, על פי התב"ע התקפה.
 • רובעים 5,6 יהיו על פי תכנית הרובעים בתיקונים לפי הסעיפים לעיל.
 • בשיכונים ביפו, תמ"א 38 תיקון 3 במלואה.
 • במקום 'תוכן תכנית עיצוב', לרשום 'בכפוף לאישור תכנית עיצוב' (הוברמן וכיכר רבין ובאזל).
 • ברח' הסבוראים, במתחם פיליחובסקי, ובמתחם הבולגרים, תותר תמ"א 38 באופן מלא.
 • התמח"ת ושדרות הר ציון, תמ"א 38 תהיה כפופה להחלטה של הוועדה בתכנית המתאר.
 • כל רובע 9- תוספת של 2.5 קומות, בתוספות או בבנייה חדשה, למעט נחלת יצחק.
 • תהיה פנייה לאונסקו לאפשר תוספת קומה, לצורך חיזוק מבנים, באזורי ההכרזה. ברובעים 3,5, תוספת קומה מעל תכנית מ' או מעל תכנית לב העיר, תותנה באישור אונסקו.
 • נווה שרת, כל המתחמים שלא במסגרת פינוי בינוי, יוכלו לקבל 2.5 קומות , הדר יוסף, רמת החייל תותר תוספת של 2.5 קומות במבני השיכון.
 • רובע 4, בבנייה חדשה: במגרשים קטנים מחצי דונם עד 6 קומות וקומת גג חלקית של 65% משטח הגג. במגרשים מעל חצי דונם עד שבע קומות וקומת גג חלקית של 65% משטח הגג (לאחר הגשת התנגדות מה"ע).
 • תתבצע בדיקה נוספת לגבי האפשרות להוסיף קומה בכל שכונת קרית שלום.
 • תוגש התנגדות מהנדס העיר לתכנית רובע 3 ורובע 4 בהתאם להחלטה זו.

 

מאמרים

 

תוכנית הרובעים
טבלת זכויות בניה, מדיניות חדשה תל אביב 2012
טבלת זכויות והוראות בנייה לבניינים חדשים - מצב מוצע
מסמך מדיניות עיריית תל אביב, עדכון 12/2012
מפת הרובעים החדשה

             

 

 

תוספת קומות ע"פ תמ"א 38

מתחם 

תוספת לבניין

הריסה ובנייה

קווי בנין  

זכויות בניה על הגג 

קומת קרקע

הערות

אזור תכנון צפון:

 

 

 

 

 

 

רמת אביב ג'

2

2

ע"פ תכנית

65% יחידה נפרדת

 

 

רמת אביב ב'

2

2

ע"פ תכנית

65% יחידה נפרדת

 

 

הדר יוסף - שיכונים

2

2

ע"פ תכנית

65% יחידה נפרדת

מלאה

עד גובה כולל של 4.5 קומות, חניה בתת הקרקע.

שיכון ל'

2

2

ע"פ תכנית

65% יחידה נפרדת

מלאה

 

שיכון דן - שיכונים

1

1

ע"פ תכנית

65% יחידה נפרדת

מלאה

עד גובה כולל של 4.5 קומות, חניה תת קרקעית

רמת החייל-שיכונים

2

2

ת. הרחבות

65% יחידה נפרדת

מלאה

עד גובה כולל של 4.5 קומות, חניה תת קרקעית

נווה שרת

2

2

ת. הרחבות

65% יחידה נפרדת

מלאה

חנייה תת קרקעית בלבד

בתים צמודי קרקע עבר הירקון

ללא תוספת קומות

ללא תוספת קומות

ע"פ תכנית

ע"פ ג1

מלאה

תוספת 25 מ"ר ליחידה קיימת

רמת אביב א' + מעוז אביב

1

2

ת. הרחבות

65% יחידה נפרדת

מלאה

חנייה תת קרקעית בלבד

נאות אפקה א'

1

2

ע"פ תכנית

65% יחידה נפרדת

מלאה

עד גובה כולל של 4.5 קומות, חניה תת קרקעית

נאות אפקה ב'

2

2

ע"פ תכנית

65% יחידה נפרדת

 

 

מזרח תל אביב :

 

 

 

 

 

 

יד אליהו

2

2

ע"פ מדיניות

65% יחידה נפרדת

מלאה

 

כפר שלם

2

2

ע"פ תמ"א

65% יחידה נפרדת

מלאה

כפר שלם, כפיר, נווה חן, נ.אליעזר, נ.ברבור, לבנה.

נחלת יצחק

2

2

ע"פ תכנית

ע"פ ג'1

מלאה

בכפוף למדיניות נחלת יצחק לכשתאושר. ובתאום מקדים עם צוות מזרח.

א. תעשיה

ממזרח לאיילון

1

1

ע"פ תמ"א

 

מלאה

 

שכונת התקווה

0

0

ע"פ תכנית

ע"פ תכנית

מלאה

תוספת 25 מ"ר ליחידה

עזרא

0

0

ע"פ תכנית

ע"פ תכנית

מלאה

תוספת 25 מ"ר ליחידה

בית יעקב

0

0

ע"פ תכנית

ע"פ תכנית

מלאה

תוספת 25 מ"ר ליחידה

הארגזים

0

0

ע"פ תכנית

ע"פ תכנית

מלאה

תוספת 25 מ"ר ליחידה

יפו ודרום ת"א:

 

 

 

 

 

 

קרית שלום שיכונים

2

2

ע"פ תכנית הרחבות

65% יחידה נפרדת

מלאה

חניה תת קרקעית בבניה חדשה

קרית שלום רביעיות

ללא תוספת קומות

1

ע"פ תכנית הרחבות

ע"פ ג'1

מלאה

חניה תת קרקעית בבניה חדשה

יפו-B

0

0

ע"פ תכנית

ע"פ תכנית

מלאה

 

צפון פלורנטין (תב"ע 44)

2

2

ע"פ תכנית

ע"פ ג'1

מלאה

יותרו תוספות לפי תמ"א 38 ובלבד שגובה המבנים לא יעלה על 6 קומות וקומה חלקית במגרשי פינה .עד 5 קומות וקומה חלקית בשאר המגרשים.

נווה שאנן – צ'לנוב

2

2

ע"פ תכנית

ע"פ ג'1.

 

יותרו תוספות לפי תמ"א 38 ובלבד שגובה המבנים לא יעלה על 6 קומות וקומה חלקית. מלבד מגרשים בהם רוחב החזית קטנה מ 15 מ'.

או שקו בנין צידי בנוי קטן מ 2.5 מטר.

מבואות יפו

2

2

ע"פ תכנית

ע"פ ג'1

מלאה

עד5 קומות + קומה חלקית. ע"פ מדיניות  מבואות יפו.

שכונת שפירא

0

0

ע"פ תוכנית

ע"פ ג'1.

מלאה

מגבלת גובה ע"פ תכנית אב של שכונת שפירא. מבנים עד 3 קומות וקומה חלקית, קווי בנין יהיו 2מ' לצד ו 3 מאחור.

שכונת שפירא- ש"ד הר ציון

2

2

ע"פ תכנית

65% יחידה נפרדת

מסחרית

קומת קרקע מסחרית בהתאם להנחיות ת. המתאר.

שכונת שפירא שיכונים

2

2

ע"פ תכנית

65% יחידה נפרדת

מלאה

חנייה תת קרקעית בבנייה חדשה

יפו ההיסטורית

0

0

ע"פ תכנית

ע"פ תוכנית

מלאה

 

יפו ההיסטורית- מבני שיכון + שדרות ירושלים. (לא לשימור ולא היסטוריים).

2

2

ע"פ תכנית

65% יחידה נפרדת

מלאה

עד 6 קומות וקומה חלקית

תל אביב מרכז-  תכנית הרובעים

רובע 3

1

ע"פ תכנית

ע"פ תכנית מופקדת

עד 65%

חלקית

מגבלת גובה 5 או 6 קומות ע"פ רוחב הדרך ואזור ההכרזה

רובע 4

1

ע"פ תכנית

ע"פ תכנית מופקדת

עד 65%

חלקית

מגבלת גובה 5 או 6 קומות בהתאם לגודל מגרש.

רובע 5+6

1

ע"פ תכנית

בהתאם לתוכנית הרובעים

עד 65%

חלקית

מגבלת גובה 5 או 6 קומות ע"פ רוחב הדרך ההכרזה

לאחר אישור תכנית הרובעים ולאחר התנגדות מהנדס העיר 

רובע 3

1

ע"פ תכנית

ע"פ קו בנין קיים.

עד 65%

חלקית

מגבלת גובה 5/ 6 קומות ע"פ רוחב הדרך ואזור ההכרזה

רובע 4

1

ע"פ תכנית

ע"פ קו בנין קיים.

עד 65%

חלקית

מגבלת גובה 6 או 7 קומות בהתאם לגודל מגרש.

שכונת מונטיפיורי

2

2

ע"פ תכנית

ע"פ תכנית

 

ע"פ מדיניות שכונת מונטפיורי

מתחם המסילה

2

2

ע"פ תכנית

ע"פ תכנית

 

ע"פ מדיניות מתחם המסילה

כרם התימנים

2

2

ע"פ תכנית

עד 50%

מלאה

במגבלת גובה של 3.5 קומות

כיכר רבין

2

2

ע"פ תכנית מופקדת

עד 50%

מלאה

לאחר אישור תכנית עיצוב

מתחם הוברמן

2

2

ע"פ תכנית מופקדת

עד 50%

חלקית

לאחר אישור תכנית עיצוב

מתחם בזל

2

2

ע"פ תכנית מופקדת

עד 50%

מלאה

לאחר אישור תכנית עיצוב

רחובות מסחריים

2

2

ע"פ תכנית מופקדת

עד 65%

מסחרית

רובע 3,5,6 במגבלת גובה של 5 או 6 קומות 7 קומות

נווה צדק

0

0

ע"פ תכנית

ע"פ תכנית

מלאה

ע"פ נפח וזכויות מתוקף זכויות מוקנות

לב העיר

0

0

ע"פ תוכנית

עד 50%

מלאה

בבניה חדשה ובהריסה תותר קומת קרקע מלאה + 5 קומות.