שלבי תהליך תמ"א 38

• גיבוש הדעת בין הדיירים לקראת התקשרות עם יזם לטובת פרויקט תמ"א 38.
• איסוף הצעות מיזמים שונים או מציאת יזם נבחר (היזם יבסס הצעתו על בדיקה ראשונית בעיריה והמגבלות במגרש הנתון).
• ברירת ובחירת יזם ואפיון כללי של ההצעה לדיירים.
• בחירת עו"ד מייצג לדיירים ומפקח מטעם הדיירים (לתשלום על ידי היזם)
• מו"מ בין עו"ד דיירים לעו"ד יזם לסגירת חוזה ההתקשרות.
• חתימה על חוזה ההתקשרות.
• תכנון מפורט של הפרויקט ע"י אדריכל היזם ויועציו.
• הגשת הפרויקט לאישור העיריה.
• קבלת היתר בניה.
• בחירת קבלן מבצע ע"י היזם תוך כדי מגעים עם הדיירים (במקביל לקבלת היתר).
• תחילת העבודות באתר לאחר תיאום ביצוע ותיאום מול הדיירים.
• התקדמות העבודות עד לגמר.
• גמר פרויקט והכנת פרטיקלים מול דיירים.
• קבלת טופס 4 ואכלוס הדירות החדשות
• רישום תקנון בית משותף חדש.


המשך מגורים מוגנים ונעימים!