תמ"א 38 - כדאיות לבעל הדירה


תמ"א 38 היא תוכנית מתאר ארצית שנועדה בראש וראשונה לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה ובנוסף הינה דרך מקורית ומהירה להשביח את ערך הנכס ולשפר את איכות החיים, ללא עלות כספית מצד הדיירים. מטרת התוכנית היא לחזק מבנים ישנים, אשר נבנו לפני שנת 1980, ולפיכך אינם עומדים בתקן הקיים (413). התוכנית חלה על מבני מגורים ומבנים לשימושים אחרים.

 

תמ"א 38 מביאה לידי חיזוק המבנים על ידי עידוד יזמות מעל או במקום אותם מבנים. במסגרת התכנית ייבנו יחידות דיור חדשות ויורחבו דירות קיימות בהתאם למגבלות בכל בנין לגופו. על ידי הנחות במיסוי עד כדי פטור מלא וקיצור הליכים סטטוטוריים, מתאפשר מימוש יעיל של עקרונות התמ"א.

 

במסגרת פרויקט תמ"א 38 טיפוסי, זוכים הדיירים ליתרונות רבים ולהשבחת ערך הנכס:


• חיזוק הבניין מפני רעידות אדמה
• שיפוץ הבניין מפנים ומבחוץ
• הוספת מעלית, הוספת ממ"ד, הוספת מרפסת שמש
• טיפול בתשתיות
• הרחבת מספר מקומות החניה
• הסדרת רישום בית משותף ועוד.

 

השבחת ערך הדירה שבבעלותכם הינה משמעותית ונאמדת במאות אלפי שקלים חדשים לדירה

 

בראש ובראשונה, הביטחון והשקט הנפשי של מגורים בבניין בעל ממ"דים / ממ"קים המחוזק כנגד רעידות אדמה וככל הניתן כמענה לסביבה המאוימת ברקטות וטילים.

 

בפרויקט של תמ"א 38-1 ( תוספת קומות מעל בניין קיים ) – הבניין כולו מתחדש והדירות הקיימות משודרגות מאוד על ידי התאמה לרעידות אדמה, כולל חיזוקים בהתאם לדרישות הג"א ותקני ההנדסה העדכניים , תוספת של ממ"ד ומרפסת לדירה במידת האפשר (על פי התמ"א התוספת המקסימלית לא תעלה על 25 מ"ר), לובי חדש, בניית מעלית חדשה וטיפול בחזיתות המבנה המתבטאים בהשבחת הנכס שבבעלותם. כל זה כאשר הדיירים נשארים בדירתם ואינם משנים את מקום מגוריהם.

 

עסקאות תמ"א 38 -2 ( הריסת הבניין הישן ובניית בניין חדש במקומו)– ככל שזה אפשרי וניתן לביצוע מבחינת שטח המגרש והכלכליות בעסקה, (פינוי הדיירים ובניית בניין חדש) מקנות את היתרון הכי משמעותי, כי בסופו של הפרויקט הדיירים מקבלים פתרון חדש ובעל ערך רב יותר בדמות דירה מוגדלת מוגנת וחדשה בבניין חדש, כאשר כל ההוצאות וכל ניהול הפרויקט הם בצד היזם. ליזם עומדת הזכות של בניית דירות נוספות מעבר לדירות הדיירים ותמורת מכירתן היזם לוקח על עצמו את ההתחייבויות הנדרשות. כמובן שבפרויקט מסוג זה, ניתנות לדיירים ערבויות חזקות כנגד ערך דירתם בפרויקט וכנגד התחייבויות היזם בפרויקט (שכר דירה, תשלומי מס).

עסקת תמ"א 38 הינה עסקת WIN WIN בה הגדרת התמורות והחובות לכל צד ידועות, מסוכמות וחתומות מראש.

אנו ממליצים על בחירת צוות היגוי דיירים מקרב בעלי היחידות שיהווה נציגות מפקחת מצד הדיירים מול היזם וכן בחירת עורך דין מטעם הדיירים שישמור על זכויות הדיירים וחובתם בעסקה ובהמשך מפקח בנייה לפיקוח על תהליך הבנייה מטעם הדיירים (הוצאות סבירות בגין אנשי המקצוע שיבחרו לטובת הפרויקט ימומנו על ידי היזם).


עיקר היתרונות לדייר:

 

• היזם יטפל בכל הנוגע לפרויקט, החל משלב ההתקשרות עם בעלי הדירות ועד למסירת הדירות לדיירים כולל כל מהלך בנייני ו/או אדמיניסטרטיבי שיידרש.
• הדירות החדשות תהיינה גדולות ומרווחות יותר ( בהתאם למגבלות קווי בניין במגרש הקיים).
• הסדרת נושא החניה. (במגבלות המגרש והבניין הקיימים, פירוט בהמשך)
• לובי חדש כולל, אינטרקום, קודן פתיחה, מצלמות בטחון
• מעלית חדשה ומהירה כולל טיפול בחדר המדרגות הקיים
• התוספות לדירות הקיימות וחיבורן יתוכננו עפ"י תקנים הנדסיים עדכניים ובתכנון אדריכלי מודרני
• הדיירים יקבלו ערבויות / בטחונות בהתאם
• בחירת הקבלן ובעלי המקצוע תבוצע בשקיפות מול הדיירים תוך כדי תשומת לב רבה לתכנון המלא והדקדקני של כל פרט.
• ייושם דגש על עבודה נקיה וצמצום הפרעה ככל הניתן
• אפשרות לבחור בין ביצוע על ידי קבלן הבית או על ידי מכרז קבלנים מבין החברות המובילות

 

אנו, חברת הי סטריט, משקיעים כסף רב ונוטלים סיכון במוניטין ובהון. לכן הצלחת הפרויקט הינה מטרה עליונה ונמדדת באיכות הבניין ובשביעות הרצון של הדיירים הישנים והחדשים. אנו משוכנעים כי תבינו את הבידול הגדול שלנו לעומת אחרים דרך ההיכרות השוטפת וכמובן עם השלמת הפרויקט.